Yrityspalvelut
 • Yritysmuodon valinta-apu ja perustaminen
 • Kirjanpito
 • Alv-ilmoitukset
 • Tilinpäätös
 • Veroilmoitus
 • Palkanlaskenta
Palvelut myös osakeyhtiömuotoisille maatalouksille.


Maatalouden sekä metsätalouden kirjanpito
 • Perustamislomakkeet
 • Kirjanpito
 • Alv-ilmoitukset
 • Tilinpäätös
 • Veroilmoitus
 • Palkanlaskenta


Yksityishenkilöt

 • Ilmoitukset verotoimistoon esim. rakentamispalveluilmoitukset
 • Neuvonta

Teemme kirjanpidot myös yhdistyksille.